25/05/1627, 3

25/05/1627, 3

3 Generaalmeester Van der Meiden is ter vergadering verschenen vanwege de resolutie van 20 mei. Hij geeft mondeling en schriftelijk antwoord op de destijds ontvangen brief van de heren van Utrecht over de hele en halve schelling die in Utrecht worden gemunt.
HHM zullen hierover nader beslissen.