25/05/1627, 5

25/05/1627, 5

51 De heren van Overijssel berichten dat de vijand, ondanks de resolutie van HHM d.d. 15 jan. 1626 en de hierop volgende aanschrijving van de RvS van 20 jan. 1626, bezwaren blijft houden tegen de sauvegardes voor de richters in Twente. Dit geldt eveneens ten aanzien van de predikanten in de laatste sauvegarde voor het platteland. De vijand vindt dat beide groepen niet onder de sauvegarde vallen. De gouverneur van Lingen heeft bovendien reeds de predikant van Ootmarsum en de onderrichter van Haaksbergen laten gevangenzetten. Dit is niet alleen in strijd met de sauvegarde, maar tevens onbetamelijk. De vijand mag immers alleen nog maar contributie heffen. De provincie verzoekt een oplossing die het recht van Overijssel handhaaft.
De RvS moet deze kwestie onmiddellijk door middel van op personen en streken gerichte tegenmaatregelen doen herstellen. Op deze wijze zullen de richters en predikanten in Twente en andere gebieden onder sauvegarde, veilig zijn en wordt Overijssel gevrijwaard van overlast.

1 De resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 52.