26/05/1627, 10

26/05/1627, 10

10 Op een paspoort van de Infanta heeft Herman Ubbinck 24 tolvoeder rijnwijn in Keulen ingescheept voor de prins van Polen. Hij verwacht dat de invoer van deze hoeveelheid niet op problemen stuit en wil twaalf tolvoeder tegen betaling van 's lands rechten doorvoeren.
HHM gaan akkoord op voorwaarde dat hij voor de invoer Bosch' licent betaalt.