27/05/1627, 2

27/05/1627, 2

2 Monschau mag tegen Bosch' licent naar Oijen acht magere ossen en twee vaarzen brengen, op voorwaarde dat ze nergens anders zullen worden gebracht.