27/05/1627, 7

27/05/1627, 7

7 Ontvanger-generaal Doublet heeft de gisteren door Duick ingediende staat van betalingen wegens het subsidie aan de Deense koning onderzocht en de posten goedgekeurd.
Naar aanleiding van de op 4 mei gedane propositie van de gezant Buchner besluiten HHM geen 30.000 rijksdaalder over te maken op Venetië voor de prins van Transsylvanië, noch 16.850 rijksdaalder aan de administrator van Maagdenburg te betalen als restant van een assignatie van 21.850 rijksdaalder door de koning op HHM gegeven. Tevens zullen verder geen assignaties worden geaccepteerd. Voor eind juni zal resident Aissema drie maanden subsidie - hetgeen meer is dan de wissel en assignatie tezamen - in Hamburg contant aan de koning overmaken. De ontvanger-generaal is gelast het hiervoor ontvangen subsidiegeld gereed te houden. Indien hij hiermee geleend geld heeft afgelost, zal hij dat door een nieuwe lening vervangen. Tevens zal men door het aanschrijven van de provincies proberen voor eind juni de andere drie maanden subsidie op te brengen en verder zoals is beloofd. Daarna zal men het antwoord aan Buchner bepalen.
Op 14 okt. 1626 is decharge verleend van 300.000 pond voor betaling van het subsidie aan de koning. In deze decharge was 56.800 pond met 7.700 pond rente opgenomen. Dit geld kwam de compagnieën die in Denemarken zijn geweest nog toe, maar staat los van het subsidie. Van deze twee bedragen zal dan ook een aparte decharge worden gemaakt. De decharge van 300.000 gld. zal gelden als een volledige decharge voor zes maanden subsidie.