28/05/1627, 1

28/05/1627, 1

1 Noortwyck en Vosbergen berichten de Franse ambassadeur op de hoogte te hebben gebracht van de resolutie van 26 mei. Deze heeft geantwoord zijn verklaring wel schriftelijk te willen indienen. Echter, nu HHM inzake markies D'Estiaux een besluit zullen nemen, zal hij alsnog aan de conferentie meedoen en die niet vermengen met particuliere zaken.
De gedeputeerden zijn voor hun inzet bedankt en de besprekingen met de ambassadeur worden voortgezet.