28/05/1627, 10

28/05/1627, 10

10 De provincies hebben hun overwegingen gegeven inzake de hervatting van de handel.
HHM laten Rantwyck, Nobel, Brouwer en Hertevelt de verschillende stanpunten op papier zetten. Morgen wordt de zaak opnieuw behandeld.