28/05/1627, 3

28/05/1627, 3

3 Kapitein Michiel Potter verzoekt decharge op Friesland om betaling te krijgen van de door hem voorgeschoten 2.826 gld. 10 st. aan loopgeld en soldij van honderd soldaten. Met deze soldaten was zijn compagnie in Emden in opdracht van HHM versterkt. Friesland weigert echter te betalen zonder decharge, ondanks de resoluties van HHM d.d. 30 maart en 3 april.
HHM laten de RvS hierover besluiten.