28/05/1627, 4

28/05/1627, 4

4 Het verzoek van kapitein Sir Thomas Dutton om betaling van zijn traktement gedurende zijn absentie is afgewezen.