28/05/1627, 6

28/05/1627, 6

6 Languerack schrijft d.d. Parijs 15 mei.
HHM laten Boreel uit deze en uit brieven van Joachimi de punten halen waarover moet worden besloten.