28/05/1627, 8

28/05/1627, 8

8 Lecq schrijft d.d. 23 mei nabij de Braeck.
Naar aanleiding van het in zijn brief gedane verzoek, schrijven HHM de Admiraliteiten hun jachten en fregatten naar de kust te sturen. Omdat men gemerkt heeft dat de schepen niet van musketten zijn voorzien, wordt met Z.Exc. gesproken opdat dit zal gebeuren.