29/05/1627, 3

29/05/1627, 3

3 Isaacq Lus betoogt dat de hertog van Savoye hem in 1612 en opnieuw in 1625 commissie heeft verleend als consul voor de op zijn havens en steden handeldrijvende kooplieden uit de Republiek, Engeland en de Hanzesteden. Om zijn werk beter te kunnen doen vraagt hij van HHM een soortgelijke commissie.
HHM laten Lus eerst advies van de betrokken kooplieden indienen.