29/05/1627, 1

29/05/1627, 1

1 De vrouwe van Drongelen en de ingezetenen van Drongelen in de Langstraat klagen dat de soldaten verhinderen dat zij hun gewas aan weerskanten kunnen bezorgen.
HHM laten apostilleren dat zij conform het plakkaat van retorsie hun gewassen in steden aan beide kanten van de grens ter markt mogen brengen.