29/05/1627, 11

29/05/1627, 11

11 HHM lezen de conceptbrieven, waartoe eergisteren opdracht is gegeven, als antwoord aan de koning van Frankrijk en de keurvorst van Trier vanwege de overlast van soldaten in het aartsbisdom Trier.
Aangezien de keurvorst in zijn brief HHM aanspreekt met "Uwer Liebe ende Euch", zullen HHM niet antwoorden met "Uwe Churfurstliche Doorluchtige" maar met "Uwer Lieffde".