29/05/1627, 14

29/05/1627, 14

14 Boreel bericht over de punten die hij uit de brieven d.d. 17 en 26 april en 6, 11 en 12 mei van Joachimi en Joachimi en Cats heeft gehaald. Het gaat voornamelijk over de bemiddeling door de Republiek tussen Frankrijk en Engeland. Eveneens is in Engeland onrust ontstaan over het vertrek van generaal Coenen naar Oost-Indiƫ en het feit dat de Noordse Compagnie opnieuw haar aanspraken wil laten gelden. In particuliere brieven aan Duick is melding gemaakt van de kosten voor de ruiters en soldaten van Mansfeld.
Inzake de bemiddelingskwestie besluiten HHM de komst van Carleton af te wachten. Betreffende Coen en de Noordse Compagnie worden eventuele klachten afgewacht. Inzake Mansfeld zullen HHM de door commies Van der Haer ingeleverde staat van de gemaakte kosten naar Joachimi sturen om betaling te vorderen.