29/05/1627, 2

29/05/1627, 2

2 De ingezetenen van Meijel in het Peelland, behorend tot de heerlijkheid Ghoor, verzoeken twee maanden respijt om de heer van Goor, president [van het Rijkskamergerecht] te Spiers, te kunnen berichten dat ontvanger Severijns contributie wil gaan heffen.
HHM laten de RvS hierover besluiten.