31/05/1627, 8

31/05/1627, 8

8 Aelbert Brunincx en consorten hebben met Frans van Meschade laten onderhandelen over hetgeen zij van hem tegoed hebben omdat hij ijzeren geschut niet heeft geleverd.
Op hun verzoek schrijven HHM overste Gent zich niet met de zaak te bemoeien, noch Meschede lastig te vallen.