01/06/1627, 4

01/06/1627, 4

4 Isaac Lus mag naar Oosterhout twee wagenpaarden brengen en elke drie maanden een okshoofd wijn voor zichzelf en zijn familie halen, tegen betaling van Bosch' licent en onder waarborg dat paarden en wijn niet elders terechtkomen.