02/06/1627, 1

02/06/1627, 1

1 De heren van Holland verklaren genoodzaakt te zijn bij afzonderlijk plakkaat de Utrechtse hele en halve schelling te verbieden.
HHM sturen generaalmeester Van der Meiden opnieuw naar Utrecht om alsnog de stempels van de hele en halve schelling in te trekken.