02/06/1627, 2

02/06/1627, 2

2 De op 26 mei gecommitteerden berichten over het voorstel van Jan Aventroot. Deze wil graag een jacht met dertig man naar de Zuidzee sturen, om daar enige exemplaren van de door hem opgestelde alliantie 1 te verspreiden.
HHM gaan hier niet op in.

1 De Aliance van 1627 is niet bewaard, maar werd in 1630 opnieuw uitgegeven: Sendt-Brief Aen die van Peru. Met een Aliance van de ... Heeren Staten, der Vereenigder Provintien des Nederlands. Zie Knuttel, Catalogus pamflettenverzameling nr. 4001.