02/06/1627, 4

02/06/1627, 4

4 Z.Exc. en de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten te Rotterdam , Amsterdam en in het Noorderkwartier verschijnen ter vergadering vanwege hervatting van het beraad over de zeebewaking.
HHM laten de genomen resolutie morgen uitschrijven.