02/06/1627, 6

02/06/1627, 6

6 Naar aanleiding van de punten in de op 31 mei ontvangen brief van Berckel en Van der Hoge besluiten HHM de akte wegens de door hen met Kesselaer overeengekomen uitwisseling van Spaanse gevangenen goed te keuren. De akte zal ter naleving aan de Admiraliteiten en de VOC en de WIC worden gestuurd.
Tevens krijgt Blasius Soares, een Portugese geestelijke die in Rotterdam gevangenzit, paspoort om naar Brussel te gaan. Hij zal daar de betaling van teerkosten proberen te verkrijgen. Indien hij hierin niet slaagt, dient hij zich weer aan te geven. Zijn medegevangenen staan borg.
In de brief is tevens sprake van een mogelijke ruil van sinds 10 oktober 1626 genomen gevangenen. Kesselaer heeft het op zich genomen naar Brussel te gaan om hierover van de Infanta een besluit te krijgen. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat het initiatief hiertoe van de Republiek is uitgegaan. HHM schrijven dat dit tegen de instructie is, volgens welke Berckel en Van der Hoge alleen maar mochten luisteren: pas wanneer Kesselaer iets voorstelde, konden zij hierop in gaan. Indien deze handelwijze wordt gevolgd, mag een nieuw traktaat worden gesloten met betrekking tot de gevangenen ter zee, op de binnenwateren en te land waarvoor nog geen andere afspraken zijn gemaakt. Personen die niet door de koning of diens Admiraliteit dan wel door HHM of onder hun gezag zijn gevangengenomen, vallen buiten de regeling. Dat geldt ook voor de particuliere gevangenen van de VOC en de WIC. De commissarissen zullen erop letten dat degenen die door Duinkerkers zijn gevangengenomen en naar de Golf van Biskaje gebracht, niet tot de Spaanse gevangenen worden gerekend maar worden beschouwd als in de Noordzee of Het Kanaal te zijn gevangengenomen.