03/06/1627, 2

03/06/1627, 2

2 Op 8 april 1625 is ten behoeve van commies-generaal Johan van Lochteren Pieter van Goutswaert aangesteld om hem bij te staan, tegen halve gage en nog andere voorwaarden. Tot nog toe heeft deze met toestemming van HHM zijn ambt door een ander laten waarnemen, maar hij wil dit voortaan zelf doen.
HHM verlenen hem commissie, waarna Goutswaert de eed heeft afgelegd.