03/06/1627, 4

03/06/1627, 4

4 Een brief van Lecq d.d. de Braeck 30 mei over een gevecht met een Duinkerker behoeft geen resolutie.