04/06/1627, 7

04/06/1627, 7

7 De Admiraliteit in Friesland nomineert Hendrick Rienicks en Cornelis Janssen voor de vacante post van controleur in het fort Bellingwolderzijl.
HHM kiezen Cornelis Janssen, waarna deze de eed aflegt.