05/06/1627, 2

05/06/1627, 2

2 De volgende personen mogen tegen betaling van Bosch' licent en onder garantie dat ze nergens anders naartoe worden gebracht, uitvoeren: Dingman van Oversteech twaalf ossen en Adriaen Janssen en Simon Gerritsen ieder één magere os naar het Land van Altena; Adriaen van den Brande, Jan Wouterssen, Jan Janssen en Cornelis Teunissen ieder drie magere ossen, twee magere varkens en vier vaarzen naar Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe; Jan Dirxen, Willem Adriaenssen du Quirijn, Sebastiaen Pieters Boor, Wouter Jorissen de Roij en Dirck Jacobs ieder twee merries naar Capelle; Jan Gerritsen van Besoien en Jan Ariaenssen ieder twee merries naar Babyloniënbroek; Jan Wielrut vier merries naar de polder van Namen in Hulsterambacht; Bastiaen Cornelissen twee merries naar Werkendam; Cornelis Buisen vijf of zes melkkoeien naar Oosterhout.