05/06/1627, 1

05/06/1627, 1

1 Enkele afgevaardigden van het College van de Grote Visserij van de Maas compareren. Zij hebben de Admiraliteit te Rotterdam om twee konvooischepen voor hun buizen verzocht, maar die kunnen wegens geldgebrek niet in zee worden gebracht.
Nobel zal informeren hoe het hiermee staat en wat de kosten van uitreding zouden zijn.