05/06/1627, 10

05/06/1627, 10

10 De RvS meldt dat de magazijnen van de frontiersteden zijn bezocht. De voorraden laten niet toe dat de verzoeken van de koning van Engeland en de koning van Denemarken tot de uitvoer van een behoorlijke hoeveelheid buskruit worden ingewilligd.
De Raad zal hierover met Z.Exc. overleggen.
De Raad zal tevens met Z.Exc. overleggen over het verzoek van de kapiteins van het regiment van Candale tot betaling, aangezien zij nu vier maanden niets hebben ontvangen.