05/06/1627, 11

05/06/1627, 11

11 De RvS bericht over de klachten van ontvanger Suerius dat hij jaarlijks in zijn uitgaven 7.000 gld. tekort komt en dus verhoging van zijn ontvangsten wil. HHM hebben zijn uitgaven verzwaard met renten die niet verpand zijn op de beden van Brabant en de bezitters van renten maken terecht bezwaar tegen voor hen nadelige wijzigingen in hun onderpand.
HHM machtigen de RvS door de superintendenten en de ontvanger van de beden van Brabant een lijst te laten opstellen van de ontvangsten van de beden (of van het geld dat hiervoor in de plaats is gekomen) en de onderpanden. Na onderzoek moet hij voorstellen waarvan de jaarlijkse tekorten kunnen worden betaald.