05/06/1627, 13

05/06/1627, 13

13 Berckel en Van der Hooge schrijven d.d. Roosendaal 3 juni. Kesselaer heeft de Infanta en markies Spinola overtuigd in te stemmen met een nieuw traktaat over wisseling van de sinds 10 okt. 1626 aan weerskanten gevangengenomen personen. Hiertoe zou opening van zaken dienen te worden gegeven door middel van een lijst met de aantallen en de kwaliteit van de gevangenen.
HHM vragen de Admiraliteiten om een dergelijke lijst. De gedeputeerden zal echter worden geantwoord, conform hetgeen op 2 juni is geschreven, dat aantal en kwaliteit van de gevangenen geen rol mogen spelen bij de wisseling.