05/06/1627, 8

05/06/1627, 8

8 De Leidse boekdrukker Jan Claessen van Dorp is voor zijn opdracht aan HHM van de Tyt Tresour van Merula 100 gld. gegeven.