05/06/1627, 9

05/06/1627, 9

9 De RvS verschijnt ter vergadering. Hij heeft het uit Emden gestuurde antwoord op de punten van Amama onderzocht. Hierin wordt vooral gerefereerd aan de uitspraak van de gedeputeerden van HHM, waarvan de Raad niet weet of die door HHM is goedgekeurd. Hiervan wil hij graag bevestiging.
Uit de resolutie van 28 aug. 1626 blijkt dat de uitspraak is goedgekeurd, op de punten van de wijn- en bieraccijns en de 50.000 gld. na. Een besluit wordt uitgesteld.