07/06/1627, 8

07/06/1627, 8

8 De RvS compareert en vraagt of de Raad niet beter alleen kan besluiten over de uitdieping van de IJssel, conform de resolutie van 22 dec. 1626. Als Holland enige gedeputeerden toevoegt, verwacht de Raad dat Gelderland, Utrecht en Overijssel hetzelfde willen doen. Hierdoor zou de kwestie vanwege een verscheidenheid aan opinie meer vertraging dan voortgang opleveren.
Op 1 april is besloten vanwege een betere voortgang van het werk nog twee gedeputeerden uit Holland aan te wijzen en hun is afgelopen zaterdag ook commissie verleend. Afgevaardigden uit de andere provincies die zich bij de besprekingen willen voegen, hebben hiertoe geen commissie van HHM. Zij hebben dus slechts recht van inspraak maar geen beslissingsbevoegdheid. HHM blijven bij de eerdere resolutie en de commissie van Terestein en Overlander blijft onveranderd.