07/06/1627, 1

07/06/1627, 1

1 David van der Heul klaagt in zijn rekest dat deurwaarder Troost hem zijn declaratie niet wil geven en ondertussen meer geld achterhoudt dan hem toekomt.
Fiscaal Van den Broeck moet de deurwaarder gelasten de declaratie te overhandigen.