07/06/1627, 10

07/06/1627, 10

10 De gecommitteerden van HHM berichten het geschil over de Venetiaanse parels niet te hebben kunnen oplossen. Ambassadeur Soranzo beweert dat het de Venetianen is toegestaan vrij op Brabant te handelen en dat de alliantie hierover zwijgt. Van de door HHM uitgevaardigde verboden in deze is hij niet op de hoogte. Daarentegen beweert ritmeester Haultmetz dat de parels op vijandelijk grondgebied zijn gevonden en naar vijandelijke steden onderweg waren en dus rechtmatige buit zijn.
HHM proberen de kwestie nogmaals vriendschappelijk op te lossen.