07/06/1627, 9

07/06/1627, 9

9 Het Hof van Gelderland schrijft d.d. Arnhem 23 mei door de Staten te zijn gemachtigd op te treden tegen de overtreders van de gewestelijke plakkaten inzake de sauvegardes van de vijand, zoals het publieke gezag vereist en in navolging van de resolutie van HHM. De momber heeft reeds tegen de jonkers en schouten van Tielerwaard een proces aangespannen, waarin zonder aarzelen zal worden rechtgesproken. Het Hof verzoekt nadere resolutie op de sterke bezetting van krijgsvolk en de bouw van de benodigde redoutes en sloepen.