09/06/1627, 2

09/06/1627, 2

2 Op het verzoek van de ingezetenen van Muilkerk en Munsterkerk aan de Dussen laten HHM apostilleren dat hun bij plakkaat van retorsie niet verboden is eigen gewassen aan weerskanten ter markt te brengen. HHM gelasten eenieder hun daarin niet te hinderen.