09/06/1627, 9

09/06/1627, 9

9 Ondanks het verzoek van Buchner om de wisselbrieven mee te krijgen voor het in de resolutie van 27 mei aan de Deense koning beloofde geld, blijven HHM bij hun resolutie van 7 juni. Daarin is de ontvanger-generaal gelast drie maanden subsidiegeld ter verzending bijeen te brengen.