10/06/1627, 2

10/06/1627, 2

2 HHM hebben op 27 mei bepaald dat aan de Deense koning vóór eind juni 150.000 gld. zal worden overgemaakt. De ontvanger-generaal verklaart dat van het hiervoor door de provincies opgebrachte geld betalingen zijn gedaan van 5.400 rijksdaalder aan gezant Buchner, conform de resolutie van 7 mei, en tot aflossing van geleend geld wegens betaling van het subsidie aan de koning.
De ontvanger-generaal moet 150.000 gld. proberen bijeen te krijgen en het voor de andere doeleinden aangewende geld aanvullen met een nieuwe lening.