10/06/1627, 4

10/06/1627, 4

4 Herman van Wyhe, ambtman en dijkgraaf, en Gerrit Bijl, land- en dijkschrijver van Maas en Waal, mogen op een binnenlands paspoort gezamenlijk drie paarden naar Maas en Waal brengen.