11/06/1627, 5

11/06/1627, 5

5 De gezanten naar Polen schrijven d.d. Kopenhagen 26 mei. Zij berichten over hun goede ontvangst, de beslaglegging op Nederlandse schepen door Jan Etterssen en de nieuwe heffing in de Sont van een halve rijksoord per last koren.