12/06/1627, 9

12/06/1627, 9

9 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 9 juni dat enkele kooplieden en schippers van Amsterdam klagen dat Engelse schepen Nederlandse koopvaardijschepen hebben veroverd en in Engeland opgebracht. Zij willen dat de kapiteins van de oorlogsschepen hiertegen bescherming bieden.
Secretaris Junius verschijnt ter vergadering en bericht dat Z.Exc. verzoekt een besluit te nemen over de vraag van Lecq of hij onze schepen tegen Engelse aanvallen moet beschermen.
HHM laten Joachimi en Catz hun beklag doen bij de koning en aandringen op genoegdoening. In hun antwoord moeten zij berichten over hun bejegening.