14/06/1627, 8

14/06/1627, 8

8 Hoogbaljuw, burgemeesters en schepenen van Sluis reageren d.d. Sluis 1 juni op het rekest van Abraham Willemsen Bijerman, hun bij apostille van 14 mei in handen gesteld. Bijerman verzoekt octrooi een bank van lening in Sluis te mogen houden na afloop van het lopende octrooi van Bartholomeus del Corne. In hun antwoord schrijven zij dat Del Corne de bank niet goed van geld heeft voorzien en dat Bierman dit beter zal dienen te doen. Ook moet hij volgens oud gebruik de armen en het weeshuis gedenken.
Bijerman krijgt het octrooi gedurende zestien jaar op dezelfde voorwaarden als Del Corne. Deze voorwaarden zullen worden opgezocht.