14/06/1627, 5

14/06/1627, 5

5 Despesses verschijnt ter vergadering met het bericht dat de prinses van Orléans in de kraam is overleden. Hij heeft nader last gekregen vanwege het alliantietraktaat, maar de conferentie moet twee of drie dagen worden uitgesteld wegens enige particuliere verwikkelingen.
HHM condoleren de ambassadeur. Rantwyck en Hertevelt zullen hem nog een persoonlijk condoléancebezoek brengen. Languerack wordt geschreven rouwbeklag te doen bij de hertog van Orléans, de koning en koningin en verder aan wie het behoort.
De ambassadeur heeft tevens een brief van de koning d.d. Parijs 6 mei ten gunste van baron De Leuville overhandigd, wegens betaling van diens traktement gedurende zijn absentie sinds aug. 1625.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.
De ambassadeur verzoekt tevens voorschrijven aan de Staten van Stad en Lande voor Catarina Hendricx, een française en weduwe van Siccinga, voor de verkoop van haar goederen in Groningen.
HHM schrijven de Staten de vrienden van Siccinga te benaderen en daarna een billijke beslissing te nemen.