15/06/1627, 5

15/06/1627, 5

5 Burgemeesters en raad van Groningen overhandigen hun grieven met betrekking tot de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in de provincie Groningen . Zij verzoeken om een oplossing en genoegdoening.
HHM geven de propositie aan de vertegenwoordiging van de Ommelanden om hierop binnen twee dagen na overhandiging te reageren.
1

1 De propositie van de stad is geïnsereerd in S.G. 3186. In de marge heeft de klerk het commentaar van de Ommelanden opgetekend.