15/06/1627, 4

15/06/1627, 4

4 De Gedeputeerde Staten schrijven d.d. Leeuwarden 25 mei dat de Staten van Friesland Aelbert van Loo committeren om zitting te nemen in de Generaliteitsrekenkamer .
HHM nemen hem volgens instructie de eed af.