16/06/1627, 7

16/06/1627, 7

7 De kinderen van wijlen mr. Rombout Hogerbeets verzoeken aflossing van een obligatie van 1.200 gld. Deze staat weliswaar op naam van mr. Bartholomeus Segwaert maar komt redelijkerwijs aan hen toe, zoals ook na onderzoek is vastgesteld door de gedelegeerde rechters.
HHM vragen hierover advies aan de Admiraliteit te Rotterdam .