16/06/1627, 15

16/06/1627, 15

15 De Gedeputeerde Staten schrijven d.d. 30 mei dat de Staten van Friesland Willem van Viersen, oud-schepen van Leeuwarden, nomineren als raad ter Admiraliteit te Dokkum .
HHM verlenen commissie.