16/06/1627, 20

16/06/1627, 20

20 Op verzoek van de pachters van de konvooien en licenten is Jan Webster, Engels koopman in Amsterdam, twee maanden de tijd gegund om de bijeenkomst van de adjuncten van revisie te regelen. Als hem dit niet lukt, vervalt de revisie.
In een ander rekest klagen de pachters dat zij in Deventer en Zwolle worden gehinderd in hun werkzaamheden. Zo is in Deventer een paardenmarkt geweest waar paarden zijn verkocht en zonder betaling van 's lands rechten zijn vervoerd naar Aalten, Winterswijk en andere plaatsen. Daarvandaan konden ze naar Groenlo worden gebracht. In Zwolle hebben soldaten drie vaten binnengehaald die, nadat de licentmeester hierop was gehoord, door de krijgsraad tot rechtmatige buit zijn verklaard. Door dreigementen van de magistraat hebben zij deze echter weer moeten afstaan.
HHM schrijven de steden zich van jurisdictie inzake de konvooien en licenten te onthouden en die over te laten aan de Admiraliteiten. Verder dienen zij de pachters niet in hun werk te beletten.