16/06/1627, 23

16/06/1627, 23

23 Doublet toont zijn contract met Joost Brasser zoals dit conform de resoluties van HHM is gemaakt. Uiterlijk 30 juni moet in Hamburg 60.000 rijksdaalder (drie maanden subsidiegeld) aan de Deense koning worden geleverd. In ruil daarvoor zou Brasser bij de bank van Amsterdam onmiddellijk 120.000 gld. en een maand later 30.000 gld. ontvangen, plus 4 p. per rijksdaalder. Hierop zou echter driemaal 25 gld. worden ingehouden, zoals in het contract van 15 jan. 1626 wegens het overmaken van het maandelijks subsidie is gestipuleerd.
HHM gaan akkoord en verlenen akte. Brasser zal ter vergadering de wisselbrieven afgeven, zodat deze aan Sigismund Buchner kunnen worden meegegeven. Doublet krijgt ordonnantie om Brasser 150.000 gld. en nog 675 gld. wegens de 4 p. per rijksdaalder te betalen.
Aangaande het herhaald verzoek van Buchner om 30.000 rijksdaalder naar Constantinopel [Istanbul] over te maken voor de prins van Transsylvanië houden HHM vast aan de resolutie van 27 mei. Tevens zal men de lichting van drie regimenten door overste Gent, Kniphuisen en Mordiaen afhouden. Omtrent het emplooi van overste Gent is de Kleefse regering verantwoordelijk.
In een memorie vraagt overste Dode van Kniphuisen antwoord op de door hem meegebrachte brief van de Deense koning betreffende de lichting hier te lande van drieduizend man. Verder wenst hij betaling van 12.000 rijksdaalder, op assignatie van de koning aan Leo van Aissema gestuurd.
Deze kwestie is reeds in het antwoord op de brief van gezant Buchner behandeld. De staat van het land kan een uitheemse lichting niet lijden en HHM achten het beter hun subsidie in contanten aan de koning over te maken, in plaats van daarop genomen assignaties te accepteren.
Opnieuw weigeren HHM de door resident Aissma voor de administrator van Maagdenburg getrokken wissel van 16.850 rijksdaalder. De resident wordt geschreven dat men het geld aan de koning stuurt en dat hij prematuur handelt door dergelijke wissels te trekken. Hij dient voortaan geen wissels meer op het subsidie te trekken.